دستگاه کرایولیپولیز

  • دستگاه کاهش وزن منجمد چربی کرایولیپولیز

    دستگاه کاهش وزن منجمد چربی کرایولیپولیز

    دستگاه لاغری فریزینگ خنک کننده غیر تهاجمی بافت چربی برای القای لیپولیز – تجزیه سلول های چربی – برای کاهش چربی بدن بدون آسیب به بافت های دیگر است.قرار گرفتن در معرض خنک کننده از طریق استخراج انرژی باعث آپوپتوز سلول چربی می شود - یک مرگ طبیعی و کنترل شده سلولی، که منجر به آزاد شدن سیتوکین ها و سایر واسطه های التهابی می شود که به تدریج سلول های آسیب دیده را از بین می برند.سلول های التهابی به تدریج سلول های چربی آسیب دیده را در ماه های بعد از عمل هضم می کنند و ضخامت لایه چربی را کاهش می دهند. لیپیدهای سلول های چربی به آرامی آزاد می شوند و توسط سیستم لنفاوی منتقل می شوند تا پردازش و از بین بروند، بسیار شبیه چربی موجود در غذا. .